Xuất bản thông tin

Home > Tin tức - Sự kiện

CEO PNJ Lê Trí Thông Được Vinh Danh Top 10 Doanh Nhân Trẻ Xuất Sắc Nhất

(25/12/2019) (151 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > CEO PNJ Lê Trí Thông Được Vinh Danh Top 10 Doanh Nhân Trẻ Xuất Sắc Nhất ...
Quản Lý Kết Quả Công Việc Cá Nhân - Đánh Giá Cuối Năm 2019

(20/12/2019) (206 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > Quản Lý Kết Quả Công Việc Cá Nhân - Đánh Giá Cuối Năm 2019 ...
Quản Lý Kết Quả Công Việc Cá Nhân - Đánh Giá Cuối Năm 2019

(20/12/2019) (81 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > Quản Lý Kết Quả Công Việc Cá Nhân - Đánh Giá Cuối Năm 2019 ...
CEO PNJ Lê Trí Thông: PNJ Đang Vươn Ra Thế Giới, Chúng Tôi Cùng Các Doanh Nhân Trẻ Sẽ Chung Tay Xây Dựng Việt Nam Hùng Cường

(19/12/2019) (272 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > CEO PNJ Lê Trí Thông: PNJ Đang Vươn Ra Thế Giới, Chúng Tôi Cùng Các Doanh Nhân Trẻ Sẽ Chung Tay Xây Dựng Việt Nam Hùng Cường ...
Tổng Giám Đốc PNJ Tham Vọng Chinh Phục Khách Hàng Miền Bắc

(16/12/2019) (90 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > Tổng Giám Đốc PNJ Tham Vọng Chinh Phục Khách Hàng Miền Bắc ...
PNJ Thắng Lớn Tại Cuộc Thi Bàn tay Vàng Ngành Kim Hoàn

(25/11/2019) (261 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > PNJ Thắng Lớn Tại Cuộc Thi Bàn tay Vàng Ngành Kim Hoàn PNJ...
PNJ Hợp Tác Cùng Walt Disney

(25/11/2019) (140 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > PNJ Hợp Tác Cùng Walt Disney PNJ Hợp Tác Cùng Walt Disney ...
Đánh Gía Cuối Năm Kết Qủa Công Việc Cá Nhân 2019

(13/11/2019) (380 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > Đánh Giá Cuối Năm Kết Quả Công Việc Cá Nhân 2019 Đánh Giá...
Đánh Giá Cuối Năm Kết Quả Công Việc Cá Nhân 2019

(08/11/2019) (601 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > Đánh Giá Cuối Năm Kết Quả Công Việc Cá Nhân 2019 Đánh Giá...
Nữ Tướng Cao Thị Ngọc Dung: "Thành công của PNJ bắt đầu bằng câu hỏi tại sao và cuộc đời tôi cũng vậy"

(21/10/2019) (331 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > Nữ Tướng Cao Thị Ngọc Dung: "Thành công của PNJ bắt đầu bằng câu hỏi tại sao và cuộc đời tôi cũng vậy" ...
Cuộc Thi 'Gửi Người Phụ Nữ Tôi Trân Quý'

(15/10/2019) (354 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > Cuộc Thi 'Gửi Người Phụ Nữ Tôi Trân Quý' Cuộc Thi 'Gửi...
PNJ Tặng Cờ Tổ Quốc, Chung Tay Bảo Vệ Biển Đảo

(10/10/2019) (181 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > PNJ Tặng Cờ Tổ Quốc, Chung Tay Bảo Vệ Biển Đảo PNJ Tặng Cờ...
Bà Cao Thị Ngọc Dung & “Oscar Kim Hoàn Châu Á”

(27/09/2019) (219 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > Bà Cao Thị Ngọc Dung & “Oscar Kim Hoàn Châu Á” Bà Cao Thị...
PNJ Cán Đích Tầm Nhìn Châu Á

(24/09/2019) (201 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > PNJ Cán Đích Tầm Nhìn Châu Á PNJ Cán Đích Tầm Nhìn Châu Á ...
Bà Cao Thị Ngọc Dung Cùng PNJ Đoạt Cú Đúp "Giải Oscar" Ngành Kim Hoàn Châu Á

(20/09/2019) (198 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > Bà Cao Thị Ngọc Dung Cùng PNJ Đoạt Cú Đúp "Giải Oscar" Ngành Kim Hoàn Châu Á ...
Chủ Tịch PNJ Nhận Giải Oscar Của Ngành Kim Hoàn Châu Á

(18/09/2019) (205 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > Chủ Tịch PNJ Nhận Giải Oscar Của Ngành Kim Hoàn Châu Á Chủ...
Chủ Tịch PNJ Nhận Giải Thưởng Thành Tựu Trọn Đời Ngành Kim Hoàn

(18/09/2019) (342 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > Chủ Tịch PNJ Nhận Giải Thưởng Thành Tựu Trọn Đời Ngành Kim Hoàn ...
Chủ Tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung Nhận Giải Oscar Của Ngành Kim Hoàn Châu Á

(18/09/2019) (178 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > Chủ Tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung Nhận Giải Oscar Của Ngành Kim Hoàn Châu Á ...
Thể Lệ Cuộc Thi Ứng Dụng Các Bài Toán Data Analytics Vào Hoạt Động PNJ Năm 2019

(16/09/2019) (190 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > Thể Lệ Cuộc Thi Ứng Dụng Các Bài Toán Data Analytics Vào Hoạt Động PNJ Năm 2019 ...
Bà Cao Thị Ngọc Dung: “Ưu tiên hàng đầu trong Phát triển bền vững là luôn lấy con người, đội ngũ làm trọng tâm”

(11/09/2019) (260 lượt xem)

Home > Tin tức - Sự kiện > Bà Cao Thị Ngọc Dung: “Ưu tiên hàng đầu trong Phát triển bền vững là luôn lấy con người, đội ngũ làm trọng tâm” ...