Xuất bản thông tin

Home > Hoạt động CSR

Thông Báo Trích Lương Tháng 10/2019 Quyên Góp Quỹ Mái Ấm Niềm Tin

(31/10/2019) (92 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Thông Báo Trích Lương Tháng 10/2019 Quyên Góp Quỹ Mái Ấm Niềm Tin ...
Danh Sách Hội Thu Viên Gạch Hồng 2019

(14/10/2019) (156 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Danh Sách Hội Thu Viên Gạch Hồng 2019 Danh Sách Hội Thu Viên...
Thư Cảm Ơn Chương Trình Sharing Day

(14/10/2019) (47 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Thư Cảm Ơn Chương Trình Sharing Day Thư Cảm Ơn Chương Trình...
Thư Ngỏ Hội Thu Viên Gạch Hồng

(04/10/2019) (137 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Thư Ngỏ Hội Thu Viên Gạch Hồng Thư Ngỏ Hội Thu Viên Gạch Hồng ...
PNJ Lan Tỏa Niềm Tin Vàng Đến Với Sinh Viên Trường Đại Học Tây Nguyên

(28/09/2019) (75 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > PNJ Lan Tỏa Niềm Tin Vàng Đến Với Sinh Viên Trường Đại Học Tây Nguyên ...
Đại Học Đồng Nai – Sẵn Sàng Chung Sức “Tự Nguyện Xanh” Cùng PNJ

(16/09/2019) (120 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Đại Học Đồng Nai – Sẵn Sàng Chung Sức “Tự Nguyện Xanh” Cùng PNJ ...
Chính Thức Công Bố Bộ Tài Liệu Quốc Gia Đầu Tiên Về Hỗ Trợ Phục Hồi Chức Năng Trẻ Tự Kỷ

(13/09/2019) (96 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Chính Thức Công Bố Bộ Tài Liệu Quốc Gia Đầu Tiên Về Hỗ Trợ Phục Hồi Chức Năng Trẻ Tự Kỷ ...
PNJ Lan Tỏa Tinh Thần “Tự Nguyện Xanh” Đến Với Sinh Viên Trường Đại Học Nha Trang

(13/09/2019) (90 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > PNJ Lan Tỏa Tinh Thần “Tự Nguyện Xanh” Đến Với Sinh Viên Trường Đại Học Nha Trang ...
Hành Trình “Mái Ấm Niềm Tin PNJ” Tiếp Tục Lan Tỏa Niềm Tin Đến Với Bà Con Tỉnh Tiền Giang

(12/09/2019) (88 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Hành Trình “Mái Ấm Niềm Tin PNJ” Tiếp Tục Lan Tỏa Niềm Tin Đến Với Bà Con Tỉnh Tiền Giang ...
Mái Ấm Niềm Tin Thứ 232 Đến Với Học Sinh Có Hoàn Cảnh Khó Khăn Quận Phú Nhuận

(12/09/2019) (84 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Mái Ấm Niềm Tin Thứ 232 Đến Với Học Sinh Có Hoàn Cảnh Khó Khăn Quận Phú Nhuận ...
Mái Ấm Niềm Tin PNJ Đến Với Hoàn Cảnh Khó Khăn Tại Tỉnh Vĩnh Long

(05/09/2019) (119 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Mái Ấm Niềm Tin PNJ Đến Với Hoàn Cảnh Khó Khăn Tại Tỉnh Vĩnh Long ...
Mái Ấm Niềm Tin Đến Với Những Hoàn Cảnh Khó Khăn Khu Vực Miền Bắc

(22/08/2019) (583 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Mái Ấm Niềm Tin Đến Với Những Hoàn Cảnh Khó Khăn Khu Vực Miền Bắc ...
Mái Ấm Niềm Tin PNJ Đến Với Những Hoàn Cảnh Khó Khăn Tại TP.HCM

(15/08/2019) (316 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Mái Ấm Niềm Tin PNJ Đến Với Những Hoàn Cảnh Khó Khăn Tại TP.HCM ...
Chi Nhánh PNJ Miền Tây Đồng Hành Chương Trình Thiện Nguyện Tại Tỉnh An Giang

(02/08/2019) (378 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Chi Nhánh PNJ Miền Tây Đồng Hành Chương Trình Thiện Nguyện Tại Tỉnh An Giang ...
Mái Ấm Niềm Tin Đến Với Người Nghèo 2 Tỉnh Tiền Giang Và Bến Tre

(23/07/2019) (358 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Mái Ấm Niềm Tin Đến Với Người Nghèo 2 Tỉnh Tiền Giang Và Bến Tre ...
PNJ Đồng Hành Cùng 500 Bạn Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Tế Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh

(18/07/2019) (310 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > PNJ Đồng Hành Cùng 500 Bạn Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Tế Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh ...
PNJ là đơn vị tài trợ chính và cũng là nhà đồng hành với hơn 500 sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. HCM

(01/07/2019) (427 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > PNJ là đơn vị tài trợ chính và cũng là nhà đồng hành với hơn 500 sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. HCM ...
Mái ấm niềm tin đến với người nghèo tại TP Đà Nẵng

(25/06/2019) (539 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Mái ấm niềm tin đến với người nghèo tại TP Đà Nẵng Mái ấm niềm...
Để ngôi nhà không còn là mơ ước

(19/06/2019) (370 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Để ngôi nhà không còn là mơ ước Để ngôi nhà không còn là mơ...
PNJ đồng hành cùng chương trình “Ngày hội của các thiên thần”

(12/06/2019) (475 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > PNJ đồng hành cùng chương trình “Ngày hội của các thiên thần” ...