Xuất bản thông tin

Home > Hoạt động CSR

Trao 'Mái Ấm Niềm Tin' Cho Hai Hộ Dân Nghèo Vùng Đất Mũi

(25/12/2019) (103 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Trao 'Mái Ấm Niềm Tin' Cho Hai Hộ Dân Nghèo Vùng Đất Mũi Trao...
Trao Tặng Mái Ấm Niềm Tin PNJ Thứ 252

(02/12/2019) (126 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Trao Tặng Mái Ấm Niềm Tin PNJ Thứ 252 Trao Tặng Mái Ấm Niềm...
Trao Tặng Mái Ấm Niềm Tin

(25/11/2019) (105 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Trao Tặng Mái Ấm Niềm Tin Trao Tặng Mái Ấm Niềm Tin Chiều...
Thông Báo Trích Lương Tháng 10/2019 Quyên Góp Quỹ Mái Ấm Niềm Tin

(31/10/2019) (181 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Thông Báo Trích Lương Tháng 10/2019 Quyên Góp Quỹ Mái Ấm Niềm Tin ...
Danh Sách Hội Thu Viên Gạch Hồng 2019

(14/10/2019) (260 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Danh Sách Hội Thu Viên Gạch Hồng 2019 Danh Sách Hội Thu Viên...
Thư Cảm Ơn Chương Trình Sharing Day

(14/10/2019) (152 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Thư Cảm Ơn Chương Trình Sharing Day Thư Cảm Ơn Chương Trình...
Thư Ngỏ Hội Thu Viên Gạch Hồng

(04/10/2019) (247 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Thư Ngỏ Hội Thu Viên Gạch Hồng Thư Ngỏ Hội Thu Viên Gạch Hồng ...
PNJ Lan Tỏa Niềm Tin Vàng Đến Với Sinh Viên Trường Đại Học Tây Nguyên

(28/09/2019) (159 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > PNJ Lan Tỏa Niềm Tin Vàng Đến Với Sinh Viên Trường Đại Học Tây Nguyên ...
Đại Học Đồng Nai – Sẵn Sàng Chung Sức “Tự Nguyện Xanh” Cùng PNJ

(16/09/2019) (194 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Đại Học Đồng Nai – Sẵn Sàng Chung Sức “Tự Nguyện Xanh” Cùng PNJ ...
Chính Thức Công Bố Bộ Tài Liệu Quốc Gia Đầu Tiên Về Hỗ Trợ Phục Hồi Chức Năng Trẻ Tự Kỷ

(13/09/2019) (170 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Chính Thức Công Bố Bộ Tài Liệu Quốc Gia Đầu Tiên Về Hỗ Trợ Phục Hồi Chức Năng Trẻ Tự Kỷ ...
PNJ Lan Tỏa Tinh Thần “Tự Nguyện Xanh” Đến Với Sinh Viên Trường Đại Học Nha Trang

(13/09/2019) (174 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > PNJ Lan Tỏa Tinh Thần “Tự Nguyện Xanh” Đến Với Sinh Viên Trường Đại Học Nha Trang ...
Hành Trình “Mái Ấm Niềm Tin PNJ” Tiếp Tục Lan Tỏa Niềm Tin Đến Với Bà Con Tỉnh Tiền Giang

(12/09/2019) (165 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Hành Trình “Mái Ấm Niềm Tin PNJ” Tiếp Tục Lan Tỏa Niềm Tin Đến Với Bà Con Tỉnh Tiền Giang ...
Mái Ấm Niềm Tin Thứ 232 Đến Với Học Sinh Có Hoàn Cảnh Khó Khăn Quận Phú Nhuận

(12/09/2019) (175 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Mái Ấm Niềm Tin Thứ 232 Đến Với Học Sinh Có Hoàn Cảnh Khó Khăn Quận Phú Nhuận ...
Mái Ấm Niềm Tin PNJ Đến Với Hoàn Cảnh Khó Khăn Tại Tỉnh Vĩnh Long

(05/09/2019) (198 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Mái Ấm Niềm Tin PNJ Đến Với Hoàn Cảnh Khó Khăn Tại Tỉnh Vĩnh Long ...
Mái Ấm Niềm Tin Đến Với Những Hoàn Cảnh Khó Khăn Khu Vực Miền Bắc

(22/08/2019) (671 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Mái Ấm Niềm Tin Đến Với Những Hoàn Cảnh Khó Khăn Khu Vực Miền Bắc ...
Mái Ấm Niềm Tin PNJ Đến Với Những Hoàn Cảnh Khó Khăn Tại TP.HCM

(15/08/2019) (382 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Mái Ấm Niềm Tin PNJ Đến Với Những Hoàn Cảnh Khó Khăn Tại TP.HCM ...
Chi Nhánh PNJ Miền Tây Đồng Hành Chương Trình Thiện Nguyện Tại Tỉnh An Giang

(02/08/2019) (461 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Chi Nhánh PNJ Miền Tây Đồng Hành Chương Trình Thiện Nguyện Tại Tỉnh An Giang ...
Mái Ấm Niềm Tin Đến Với Người Nghèo 2 Tỉnh Tiền Giang Và Bến Tre

(23/07/2019) (424 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > Mái Ấm Niềm Tin Đến Với Người Nghèo 2 Tỉnh Tiền Giang Và Bến Tre ...
PNJ Đồng Hành Cùng 500 Bạn Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Tế Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh

(18/07/2019) (379 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > PNJ Đồng Hành Cùng 500 Bạn Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Tế Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh ...
PNJ là đơn vị tài trợ chính và cũng là nhà đồng hành với hơn 500 sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. HCM

(01/07/2019) (512 lượt xem)

Home > Hoạt động CSR > PNJ là đơn vị tài trợ chính và cũng là nhà đồng hành với hơn 500 sinh viên trường ĐH Kinh tế TP. HCM ...