Asset Publisher

Home > Tin tức - Sự kiện > THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng bán hàng ngày 27/03/2019 tập trung nguồn lực cho việc kiểm kê hàng hóa để chính thức vận hành hệ thống SAP-ERP(Go-live)

THÔNG BÁO V/v Tạm ngưng bán hàng ngày 27/03/2019 tập trung nguồn lực cho việc kiểm kê hàng hóa để chính thức vận hành hệ thống SAP-ERP(Go-live)


TP. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Tạm ngưng bán hàng ngày 27/03/2019 tập trung nguồn lực cho việc kiểm kê hàng hóa để chính thức vận hành hệ thống SAP-ERP(Go-live)

 • Căn cứ theo kế hoạch Go-live phần mềm SAP vào 02/04/2019;
 • Căn cứ theo Thông báo “Về việc thực hiện kiểm kê tồn kho chi tiết và in tem E-tiket trên mã sản phẩm để chuẩn bị cho Go-live hệ thống SAP” ban hành ngày 18/3/2019;

Để đảm bảo thực hiện kiểm kê tồn kho chi tiết diễn ra chuẩn xác và đúng thời gian đã quy định, đảm bảo việc Go-live diễn ra thành công đúng kế hoạch, Tổng Giám Đốc thông báo đến toàn thể các cấp lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của công ty PNJ và các đơn vị thành viên một số thông tin về việc tạm ngưng bán hàng tập trung cho việc kiểm kê hàng hóa chuẩn bị Go-live như sau:

 1. Thời gian tạm ngưng bán hàng để tiến hành kiểm kê:Ngày 27/03/2019 (Thứ Tư)
 2. Phạm vi áp dụng việc ngưng bán hàng để kiểm kê:Tất cả các cửa hàng PNJ, PNJSilver và cửa hàng các Công ty Thành viên thực hiện kiểm kê ngày 27/03/2019.
 3. Trách nhiệm của các bên tham gia:
 • Tất cả các cửa hàng, văn phòng chi nhánh, hội sở và tất cả các công ty thành viên phải thực hiện đúng theo hướng dẫn, quy định trong các thông báo hướng dẫn kiểm kê và chịu trách nhiệm trên dữ liệu đưa vào hệ thống. Nếu đơn vị nào không tuân thủ, gây ảnh hưởng đến tiến độ và hoạt động Go-live của dự án và sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp với Tổng Giám Đốc.
 • Các cửa hàng cần thực hiện các việc như sau:
 • Trước 27/3, cần chủ động liên hệ sớm với những khách hàng đã hẹn giao dịch vào ngày 27/3/2019 (như giao nhận sản phẩm, hàng cọc, nhận hàng bảo hành, nhận hóa đơn,...) để thông báo về việc cửa hàng tạm ngưng phục vụ,  sắp xếp thay đổi lịch hẹn với khách hàng.
 • Ngày 26/03, tất cả các cửa hàng hoàn thiện việc in và dán Thông báo về việc cửa hàng Tạm ngưng phục vụ vào ngày 27/3 (Theo file đính kèm) tại tất cả hệ thống cửa hàng trên toàn quốc, lưu ý in khổ A4, dán ở vị trí mặt tiền phía trước cửa hàng, nơi KH dễ thấy. CHT có thể phân công nhân viên bảo vệ trực tại cửa để giải thích, thông báo cho khách hàng.
 • Trong những thời gian đầu khi Go-live, có thể sẽ có một số trục trặc nhỏ hay những bất tiện cho khách hàng, các TVV của các cửa hàng cần chủ động giải thích, kêu gọi sự chia sẻ và cảm thông từ phía khách hàng.
 • Ngày 26/3, P. QHĐN, Khối Marketing cũng sẽ truyền thông về việc Cửa hàng tạm ngưng phục vụ vào ngày 27/3 trên tất cả các kênh Online nội bộ và bên ngoài.
 • Tất cả các bộ phận, nhân sự khác không tham gia vào công tác kiểm kê ngày 27/03/2019 vẫn đi làm bình thường và sẵn sàng hỗ trợ để các bên tham gia kiểm kê hoàn thành tốt công tác(nếu có yêu cầu).
 1. Thao tác kiểm kê và giám sát kiểm kê:

Thực hiện theo thông báo“Về việc thực hiện kiểm kê tồn kho chi tiết và in tem E-tiket trên mã sản phẩm để chuẩn bị cho Go–live hệ thống SAP” (Số: 205-2019-TB-PKT-KK-PNJ) đã ban hành ngày 18/03/2019.

Thời gian chính thức Go-live hệ thống SAP-ERP đang đến rất gần, Tổng Giám Đốc kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên PNJ cùng chung sức và đồng lòng trong giai đoạn cực kỳ quan trọng này cũng như rất trân trọng cảm ơn và ghi nhận mọi nỗ lực và cố gắng của mỗi cá nhân, tập thể cho sự thành công của dự án ERP.

Nơinhận:
Ban dự án ERP;
Các bên liên quan dự án ERP(thuộc các công ty PNJ, PNJP, PNJL, CAO, CECL)

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)         

LÊ TRÍ THÔNG  

Asset Publisher

Các tin liên quan