Asset Publisher

Home > Hoạt động Đoàn thể > Hưởng Ứng Cuộc Đi Bộ Đồng Hành Vì Người Nghèo Gây Quỹ Xã Hội Năm 2018

Hưởng Ứng Cuộc Đi Bộ Đồng Hành Vì Người Nghèo Gây Quỹ Xã Hội Năm 2018


CTY CP VBĐQ PHÚ NHUẬN    
  CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ PNJ    
         
DANH SÁCH
CBCNV ĐĂNG KÝ ĐI BỘ "VÌ NGƯỜI NGHÈO" NĂM 2018
         
  Thời gian: 5h30 ngày 18/11/2018    
  Đồng phục: Áo thun vàng PNJ     
  Địa điểm: Sân khấu ngoài trời đường Phan Xích Long  
         
TT MSNV HỌ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG ĐOÀN
1   CAO THỊ NGỌC DUNG HĐQT KHỐI VP
2   TRỊNH THỊ NGỌC HIẾU VP HĐQT KHỐI VP
3 M5647 PHAN NGUYỄN ANH TUẤN VPĐT KHỐI VP
4 14589 NGUYỄN TẤN NAM VPĐT KHỐI VP
5 M6211 VÕ NHƯ TỐ VPĐT KHỐI VP
6 F0580 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG VPĐT KHỐI VP
7 M2654 ĐINH BÁ DŨNG  P. KẾ TOÁN  KHỐI VP
8 F0187 TÔ MỸ LOAN  P. KẾ TOÁN  KHỐI VP
9 F0624 NGUYỄN THỊ THU HOÀNG  P. KẾ TOÁN  KHỐI VP
10 F1313 TRẦN THỊ BÍCH VÂN  P. KẾ TOÁN  KHỐI VP
11 F3844 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI  P. KẾ TOÁN  KHỐI VP
12 F4937 PHAN THỊ THANH THẢO  P. KẾ TOÁN  KHỐI VP
13 F9413 TRẦN THÁI THỤY LINH  P. KẾ TOÁN  KHỐI VP
14 F4443 NGUYỄN HỒ ANH  P. KẾ TOÁN  KHỐI VP
15 M0441 TỪ NGUYỄN TUẤN KHOA P. KẾ TOÁN  KHỐI VP
16 F10071 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM  P. KẾ TOÁN  KHỐI VP
17 F2523 HOÀNG BẢO NGỌC P. KẾ TOÁN  KHỐI VP
18 F0664 LÊ THỊ KHÁNH HÒA P. KẾ TOÁN  KHỐI VP
19 F10806 ĐOÀN NGUYỄN THÚY LOAN  P. KẾ TOÁN  KHỐI VP
20 F14521 PHẠM THỊ THU THỦY  P. KẾ TOÁN  KHỐI VP
21 F8284 LÂM THỊ THỦY TIÊN P. KẾ TOÁN  KHỐI VP
22 11566 ĐỖ ANH KHOA P. KẾ TOÁN  KHỐI VP
23 14434 TRIỆU THỊ KIM NGÂN P. KẾ TOÁN  KHỐI VP
24 11568 VĂN HOÀNG QUỐC P. KẾ TOÁN  KHỐI VP
25 10365 BÙI THANH THẢO P. KẾ TOÁN  KHỐI VP
26 M1086 LÂM QUỐC KHÁNH P. THIẾT KẾ KHỐI VP
27 F3263 ĐỖ THỊ KIM HƯỞNG P. THIẾT KẾ KHỐI VP
28 M9879 TRẦN ĐÌNH THOẠI P. THIẾT KẾ KHỐI VP
29 M9835 NGUYỄN ĐỨC HIẾU P. THIẾT KẾ KHỐI VP
30 M5648 CAO TẤN NGỌC P. THIẾT KẾ KHỐI VP
31 M2148 NGUYỄN HOÀNG TRUNG P. THIẾT KẾ KHỐI VP
32 F9135 NGUYỄN ĐẶNG ĐỖ QUYÊN P. THIẾT KẾ KHỐI VP
33 F3502 NGUYỄN ĐAN THANH P. HẬU CẦN KHỐI VP
34 14097 THÁI THỊ TRÚC HÀ P. HẬU CẦN KHỐI VP
35 F1236 LÊ CẨM PHƯƠNG P. HẬU CẦN KHỐI VP
36 F2097 BÙI THỊ THU TRANG P. HẬU CẦN KHỐI VP
37 F9315 NGUYỄN THỊ NHÂM TTBH KHỐI VP
38 M7002 NGUYỄN BẢO HUY TTBH KHỐI VP
39 14437 LÊ VĂN ĐẠO TTBH KHỐI VP
40 14554 VÕ TRỌNG THẮNG TTBH KHỐI VP
41 M8364 NGUYỄN TRUNG TIẾN TTBH KHỐI VP
42 11713 ĐỖ BÁ NIÊN TTBH KHỐI VP
43 11335 PHAN THỊ MỸ NGỌC TTBH KHỐI VP
44 M7110 ĐẶNG TIẾN SỸ TTBH KHỐI VP
45 F7249 NGUYỄN THỊ DIỄM HỒNG TTBH KHỐI VP
46 F2411 HUỲNH THỊ LỆ QUYÊN TTBH KHỐI VP
47 F9515 NGUYỄN THỊ THU THẢO TTBH KHỐI VP
48 14307 HY NGUYỄN NGỌC THANH TTBH KHỐI VP
49 14858 LÊ HOÀN NAM TTBH KHỐI VP
50 M0423 TRẦN NGỌC NGÂN VŨ TTBH KHỐI VP
51 M0399 ĐINH NHO TUẤN TTBH KHỐI VP
52 F7595 NGUYỄN THỊ THANH THỦY P. TUYỂN DỤNG KHỐI VP
53 M8716 PHẠM HOÀNG PHÚ AN CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ KHỐI VP
54 14468 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ KHỐI VP
55 F7595 NGUYỄN THỊ THANH THỦY THU HÚT NHÂN TÀI KHỐI VP
56 10841 PHAN VIỆT BÌNH ĐỐI TÁC NHÂN SỰ KHỐI VP
57 11570 HUỲNH CHÍ CÔNG ĐỐI TÁC NHÂN SỰ KHỐI VP
58 13751 UNG NGỌC QUỐC THÁI ĐỐI TÁC NHÂN SỰ KHỐI VP
59 14755 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO ĐỐI TÁC NHÂN SỰ KHỐI VP
60 10217 NGUYỄN ĐOÀN NGỌC HIỀN ĐỐI TÁC NHÂN SỰ KHỐI VP
61 F3809 NGUYỄN THỊ HOA PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC KHỐI VP
62 13875 HUỲNH TRẦN HẠ LINH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC KHỐI VP
63 14277 HOÀNG BÙI LINH ĐAN PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC KHỐI VP
64 11897 LÊ NGUYỄN MAI LY ĐÀO TẠO KHỐI VP
65 11971 NGÔ THỊ NGỌC TRÂM ĐÀO TẠO KHỐI VP
66 13118 LÊ VŨ HUYỀN TRÂN KHỐI CNTT KHỐI VP
67 M9804 CAO ĐĂNG KHOA KHỐI CNTT KHỐI VP
68 14783 NGUYỄN PHÚ LÂM KHỐI CNTT KHỐI VP
69 F0318 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO P.MUA HÀNG  KHỐI VP
70 11759 VƯƠNG THỊ KIM ANH P.MUA HÀNG  KHỐI VP
71 M3098 ĐOÀN PHƯƠNG NAM P.MUA HÀNG  KHỐI VP
72 M5196 PHAN KHÁNH TRỌNG P.MUA HÀNG  KHỐI VP
73 F9125 HOÀNG THỊ BẢO NGỌC P.KHDB KHỐI VP
74 F9774 TRẦN THỊ PHƯƠNG LOAN P.KHDB KHỐI VP
75 F11730 TRỊNH THỊ HẢI P.KHDB KHỐI VP
76 14290 BÙI HOÀNG YẾN P.KHDB KHỐI VP
77 14413 PHẠM MỸ TIÊN  P.KHDB KHỐI VP
78 F3867 ĐẶNG THỤY ĐÔNG PHƯƠNG P.CLHH KHỐI VP
79 12489 HUỲNH TÀI TẤN P.CLHH KHỐI VP
80 F7888 NGUYỄN THỤY BÍCH NGỌC P.CLHH KHỐI VP
81 F13846 HỒ THỊ MỸ PHƯỢNG P.CLHH KHỐI VP
82 14772 TRẦN THIÊN LẬP P.CLHH KHỐI VP
83 M0916 HUỲNH VĂN TẨN P. QHĐN KHỐI VP
84 M6009 ĐÀO TRỌNG ĐẠI P. QHĐN KHỐI VP
85 14183 NGUYỄN LƯƠNG NGỌC P. QHĐN KHỐI VP
86 13955 VÕ CHÂN PHƯƠNG P. QHĐN KHỐI VP
87 14749 ĐỖ QUANG TOẢN P. QHĐN KHỐI VP
88 13140 PHẠM LÊ DUY P. QHĐN KHỐI VP
89 13744 PHẠM THỊ THU THẢO P. QHĐN KHỐI VP
90 M9612 LƯƠNG NGỌC SANG P. QHĐN KHỐI VP
91 F5098 NGUYỄN TRẦN HỒNG PHƯƠNG P. QHĐN KHỐI VP
92 F8812 NGUYỄN KIM NGÂN P. QHĐN KHỐI VP
93 10297 LA THỊ THU THẢO P. QHĐN KHỐI VP
94 13873 ĐẶNG PHƯỚC THỪA P. QHĐN KHỐI VP
95 14888 BÙI HƯƠNG GIANG P. QHĐN KHỐI VP
96 15016 LÊ QUỐC DŨNG P. QHĐN KHỐI VP
97 14937 NGÔ KIM LOAN P. QHĐN KHỐI VP
98 14286 HOÀNG KIM HỮU P. QHĐN KHỐI VP
99 14747 TRẦN ĐỨC TÀI P. QHĐN KHỐI VP
100 M2884 NGUYỄN THÀNH DƯ P. CHIẾN LƯỢC KHỐI VP
101 F8809 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN P. CHIẾN LƯỢC KHỐI VP
102 M5461 LÊ ANH ĐỨC P. CHIẾN LƯỢC KHỐI VP
103 12817 HỒ THỊ BÍCH TRÂM P. CHIẾN LƯỢC KHỐI VP
104 13746 TRẦN NGỌC MAI P. CHIẾN LƯỢC KHỐI VP
105 14364 HỒ THỊ MỸ THÙY P. CHIẾN LƯỢC KHỐI VP
106 14162 NGUYỄN NHẬT NGÂN P. CHIẾN LƯỢC KHỐI VP
107 14924 NGUYỄN TRẦN LINH LAN P. CHIẾN LƯỢC KHỐI VP
108 F7823 PHAN THỊ THU HÀ CH TÂN ĐỊNH KHỐI KD
109  F2344   THÁI THỊ BICH LOAN CH TÂN ĐỊNH KHỐI KD
110 F5501 NGUYỄN ĐỨC QUỲNH TIÊN CH TÂN ĐỊNH KHỐI KD
111 F9353 NGÔ THỊ TÂY NGUYÊN CH TÂN ĐỊNH KHỐI KD
112 12032 ĐINH THỦY TIÊN CH TÂN ĐỊNH KHỐI KD
113 F0648 LÊ MINH NGUYỆT 159 PĐL KHỐI KD
114 F7216 TRẦN THỊ THU HÀ 159 PĐL KHỐI KD
115 F1916 BÙI THỊ HỒNG CHI 159 PĐL KHỐI KD
116 F10110 LÝ NGỌC TÚ ANH  159 PĐL KHỐI KD
117 F10497 PHAN THỊ QUỲNH  159 PĐL KHỐI KD
118 F0012 NGUYỄN NGỌC ANH CH PHÚ NHUẬN KHỐI KD
119 F9410  NGUYỄN THỊ MỸ DUNG CH PHÚ NHUẬN KHỐI KD
120 12383 VÕ NGỌC HƯƠNG GIANG CH PHÚ NHUẬN KHỐI KD
121 M9253  HUỲNH MINH HẢI CH PHÚ NHUẬN KHỐI KD
122 M7691 NGUYỄN CHÍ HIẾU CH PHÚ NHUẬN KHỐI KD
123 F6138 ĐẶNG THỊ THÙY LINH CH PHÚ NHUẬN KHỐI KD
124 11438 TRẦN THÚY PHƯỢNG  CH PHÚ NHUẬN KHỐI KD
125 F2858  TRIỆU KIM PHƯỢNNG CH PHÚ NHUẬN KHỐI KD
126 F3381 PHAẠM THỊ HỒNG PHƯỢNG  CH PHÚ NHUẬN KHỐI KD
127 M7358 TRƯƠNG TRẦN THẮNG CH PHÚ NHUẬN KHỐI KD
128 F7257 NGUYỄN TRẦN NGỌC TUYỀN  CH PHÚ NHUẬN KHỐI KD
129 14239 PHAN THỊ QUỲNH PHƯƠNG  CH PHÚ NHUẬN KHỐI KD
130 M9746 NGÔ ĐÌNH CHÂU CH  DIAMOND KHỐI KD
131 F3037 NGUYỄN THỊ HUYỀN CH 132 CMT8 KHỐI KD
132 14516 LÊ MINH HUÂN CH 132 CMT8 KHỐI KD
133 14111 LÒ THU UYỂN  CH 132 CMT8 KHỐI KD
134 F9545 ĐẶNG THỊ NGỌC HUỆ CH HẬU GIANG 2 KHỐI KD
135 F5481 TRẦN THỊ HỒNG NHIÊN CH BẠCH ĐẰNG KHỐI KD
136 13782 PHAN TÙNG LÊ CH BẠCH ĐẰNG KHỐI KD
137 M6897 BÙI THANH PHONG CH BẠCH ĐẰNG KHỐI KD
138 10111 TRỊNH DUY TRÚC QUỲNH CH BẠCH ĐẰNG KHỐI KD
139 11674 NGUYỄN THANH HUY CH D2 KHỐI KD
140 M2173 LÊ NGUYỄN DUY TRƯỜNG CH D2 KHỐI KD
141 14500 TRẦN THANH PHƯƠNG CH D2 KHỐI KD
142 M3181 TRẦN NGUYỄN QUANG SƠN CH 337 CỘNG HÒA KHỐI KD
143 14404 PHẠM ÁNH HƯƠNG CH 337 CỘNG HÒA KHỐI KD
144 f9074 PHAN THỊ BÍCH NGỌC CH 337 CỘNG HÒA KHỐI KD
145 F7453 TRẦN TRÚC PHƯƠNG CH 337 CỘNG HÒA KHỐI KD
146 F12572 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG VINCOM GÒ VẤP KHỐI KD
147 F6159 MAI THỊ XUÂN YẾN CH TÂN BÌNH KHỐI KD
148 14320 HUỲNH VĂN NHÂN CH TÂN BÌNH KHỐI KD
149 12038 ĐẶNG XUÂN THƯ CH TÂN BÌNH KHỐI KD
150 F7445 HOÀNG THỊ NGA CH TÂN BÌNH KHỐI KD
151 12945 NGUYỄN LÊ THU TRANG CH TÂN BÌNH KHỐI KD
152 11931 TRẦN XUÂN KHÔI NGUYÊN ASM KHỐI KD
153 10345 TRẦN NGỌC LAN CHI CH LÊ VĂN SỸ KHỐI KD
154 13028 TRẦN NGỌC TUYẾT CH LÊ VĂN SỸ KHỐI KD
155 13428 LÊ MINH TRÍ CH LÊ VĂN SỸ KHỐI KD
156 F12000 NGUYỄN THỊ THIÊN LOAN CH 23 NGUYỄN ẢNH THỦ KHỐI KD
157 F5793 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC CH 23 NGUYỄN ẢNH THỦ KHỐI KD
158 11500 CAO VŨ TRƯỜNG GIANG CH 23 NGUYỄN ẢNH THỦ KHỐI KD
159 14820 TRỊNH NGUYỄN MINH TRUNG CH 23 NGUYỄN ẢNH THỦ KHỐI KD
160 11411 LÊ MINH PHƯƠNG SAIGON RES KHỐI KD
161 F0324  VÕ THỊ NGỌC THẢO LOTTE GÒ VẤP KHỐI KD
162 M12706 LÊ HOÀNG ANH LOTTE GÒ VẤP KHỐI KD
163 F4277  TRẦN THỊ DUNG VINCOM QUANG TRUNG KHỐI KD
164 11430 TRẦN ANH KHOA VINCOM QUANG TRUNG KHỐI KD
165 F0666 ĐẶNG THỊ HỒNG PHẦN CH 304 TRƯỜNG CHINH KHỐI KD
166 11195 VÕ THỊ TỐ QUYÊN CH 304 TRƯỜNG CHINH KHỐI KD
167 M8761 NGUYỄN HOÀNG VŨ CH 304 TRƯỜNG CHINH KHỐI KD
168 M8094 LÊ CHIÊU THỐNG CH 300 HOÀNG VĂN THỤ KHỐI KD
169 f9350 TRƯƠNG NGỌC VĨNH AN CH 300 HOÀNG VĂN THỤ KHỐI KD
170 M8822 LÊ MINH TÂN CH BÀN  CỜ KHỐI KD
171 10841 HUỲNH MINH TUẤN KIỆT CH BÀN  CỜ KHỐI KD
172 F0039 VÕ KIM CƠ CH BÀ CHIỂU KHỐI KD
173 13776 LÊ THỊ NGỌC NGA CH BÀ CHIỂU KHỐI KD
174 14525 LÂM THAMH PHONG CH BÀ CHIỂU KHỐI KD
175 F0005 VŨ THỊ KIM ÂN VINCOM CỘNG HÒA KHỐI KD
176 F1481 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG VINCOM CỘNG HÒA KHỐI KD
177 F0352 PHAN THỊ BÍCH THỦY CH ÂU CƠ KHỐI KD
178 12851 PHAN THỊ THÙY DƯƠNG PQTCL Cty PNJP
179 10133 PHẠM THỊ THANH TÂM PQTCL Cty PNJP
180 12533 LÊ NGỌC TÍN PQTCL Cty PNJP
181 11816 NGUYỄN THÀNH LUÂN PQTCL Cty PNJP
182 14813 DƯƠNG VĂN DŨNG PQTCL Cty PNJP
183 F3232 HUỲNH THỊ THÚY HẰNG PQTCL Cty PNJP
184 M4538 LÊ THANH TÙNG PQTCL Cty PNJP
185 M2134 TRẦN HÙNG TIẾN PQTCL Cty PNJP
186 M6489 MAI LÊ ĐỨC LÂM PQTCL Cty PNJP
187 M1060 NGUYỄN VĂN NHẠC PQTCL Cty PNJP
188 M3097 PHẠM QUỐC DŨNG P. TCKT Cty PNJP
189 M2605 NGUYỄN LINH TÂM P. TCKT Cty PNJP
190   LÊ VĂN LONG P. TCKT Cty PNJP
191   TÔ THỊ THANH HOA P. TCKT Cty PNJP
192   TRẦN HỮU TÌNH P. TCKT Cty PNJP
193   NGUYỄN ĐỨC MINH P. TCKT Cty PNJP
194 F3338 NGUYỄN THỊ HẾT P. TCKT Cty PNJP
195 F5123 ĐINH NGUYỄN PHƯƠNG VY P. TCKT Cty PNJP
196 M6184 ĐẶNG NGUYỄN ANH TUẤN P. TCKT Cty PNJP
197   NGUYỄN THANH PHÚ P. TCKT Cty PNJP
198 F6394 BÙI THỊ HOÀI NGÂN P. TCKT Cty PNJP
199 F3185 NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỆU P. TCKT Cty PNJP
200 F0596 QUÁCH THỊ THU VÂN TTKH NHIÊU TÂM Cty PNJP
201 11498 PHAN THỊ HIỀN TTKH NHIÊU TÂM Cty PNJP
202 13527 NGUYỄN NGỌC KIỀU TTKH NHIÊU TÂM Cty PNJP
203 M0489 ĐẶNG VĂN PHÚ TTKH NHIÊU TÂM Cty PNJP
204 10702 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG P.KTNT Cty PNJP
205 M6649 NGUYỄN TẤN CƯỜNG P.KTNT Cty PNJP
206 F1625 BÙI THỊ KIM LOAN P.KTNT Cty PNJP
207 M8823 ĐÀM PHAN KIM MINH P.KTNT Cty PNJP
208 M1781 NGUYỄN THÁI BÌNH P.KTNT Cty PNJP
209 M0587 HÀ PHƯỚC ĐẠI P.KTNT Cty PNJP
210 M8749 NGUYỄN HÙNG LINH P.KTNT Cty PNJP
211 M9093 VÕ ANH THIÊN P.KTNT Cty PNJP
212 M0142 PHAM VĂN HÙNG  P.KTNT Cty PNJP
213 M9962 PHẠM HOÀI VĂN P.KTNT Cty PNJP
214 M8729 NGUYỄN THANH DUY P.KTNT Cty PNJP
215 F9174 NGUYỄN THỊ HỒNG BÍCH P.NCPTSP Cty PNJP
216 M6349 TRẦN QUANG NAM P.NCPTSP Cty PNJP
217 M1084 NGUYỄN THANH BÌNH P.NCPTSP Cty PNJP
218 F9177 PHAẠM THỊ KIM DUYÊN P.NCPTSP Cty PNJP
219 M8653 LÊ HUY HUÂN P.NCPTSP Cty PNJP
220 11292 NGUYỄN THỊ YẾN OANH P.NCPTSP Cty PNJP
221 11052 TRẦN QUANG KHANG P.CUKV Cty PNJP
222 M0864 TỪ MAI TÍNH  P.CUKV Cty PNJP
223 F0583 TRẦN THỊ NGỌC LAN P.CUKV Cty PNJP
224 F1758 TRẦN THỊ NAM PHƯƠNG P.CUKV Cty PNJP
225 11687 NGUYỄN THỊ NHẤT NGUYỆT P.CUKV Cty PNJP
226 F0961 LÊ THỊ THANH  THẢO ĐIỀU HÀNH KV 2 Cty PNJP
227 M3786 NGUYỄN PHƯỚC ẤM P.KTNT Cty PNJP
228 F8057 NGUYỄN THỊ  LOAN TỔ HÀNG KHÁCH Cty PNJP
229 F2388 NGUYỄN THỊ NGỌC  YẾN TỔ HÀNG KHÁCH Cty PNJP
230 11756 NGUYỄN VĂN  HIẾU TỔ MÀI ĐÁ Cty PNJP
231 11164 NGUYỄN QUỐC  NAM TỔ MÀI ĐÁ Cty PNJP
232 M2894 TRƯƠNG VĂN  NHẤT TỔ VỎ 1 Cty PNJP
233 11986 NGUYỄN DUY  TÂN TỔ VỎ 2 Cty PNJP
234 M7419 VÕ ĐÌNH  THẮNG TỔ VỎ 2 Cty PNJP
235 M7406 NGUYỄN TRUNG  HIẾU TỔ VỎ 4 Cty PNJP
236 F2135 NGUYỄN THI HỮU DUYÊN DBV1 Cty PNJP
237 M8219 TRẦN VĂN THÀNH  DBV1 Cty PNJP
238 M6993 PHẠM VIỆT DBV1 Cty PNJP
239 12006 NGUYỄN TẤN TRẦN KHOA DBV1 Cty PNJP
240 11694 NGUYỄN NGỌC THÙY TRANG DBV1 Cty PNJP
241 12275 BÙI THỊ MỸ PHƯỢNG DBV1 Cty PNJP
242 M0204 NGÔ THÔNG MINH TỔ KHÓA Cty PNJP
243 M2303 LÊ TRƯỜNG THIỆN TỔ KHÓA Cty PNJP
244 M9821 NGUYỄN NGỌC TRÍ TỔ KHÓA Cty PNJP
245 M5872 HÀ VĂN HỮU TỔ LB1 Cty PNJP
246 F0855 NGUYỄN THỊ KIM HỒNG TỔ ĐÚC Cty PNJP
247 F2126 NGUYỄN THỊ KIM LAN TỔ ĐÚC Cty PNJP
248 M8515 HUỲNH TẤN KHẢI NM1 Cty PNJP
249 10062 TÔ NGỌC PHONG NM1 Cty PNJP
250 13690 PHẠM THỊ NHUNG NM1 Cty PNJP
251 M0568 NGUYỄN QUỐC KHANH LR6 Cty PNJP
252 M0867 LÊ TUẤN ANH HỘT 6 Cty PNJP
253 F7088 TRẦN THANH TRÚC TTKV1 Cty PNJP
254 F9952 TRẦN NGỌC KIM HOÀN XI MẠ Cty PNJP
255 14024 LÊ VŨ GIA  LONG TỔ LẮP RÁP BẠC  Cty PNJP
256 10277 NGUYỄN HIẾU  NGHĨA TỔ LẮP RÁP BẠC  Cty PNJP
257 14105 PHÙNG NGỌC  NHƯ TỔ LẮP RÁP BẠC  Cty PNJP
258 13963 THẠCH HỮU  PHƯỚC TỔ LẮP RÁP BẠC  Cty PNJP
259 F2554 NGUYỄN THỊ KIM  THANH TỔ LẮP RÁP BẠC  Cty PNJP
260 14141 HUỲNH THÁI  THIỆN TỔ LẮP RÁP BẠC  Cty PNJP
261 F0980 VĂN THỊ  TRÚC TỔ LẮP RÁP BẠC  Cty PNJP
262 13996 HOÀNG ĐỨC  ANH TỔ ĐBB - GIẢ KIM Cty PNJP
263 11572 TRẦN VĂN  GIÀU TỔ ĐBB - GIẢ KIM Cty PNJP
264 F9619 NGUYỄN THỊ THU  HIỀN TỔ ĐBB - GIẢ KIM Cty PNJP
265 F5467 TẠ THÚY  HỒNG TỔ ĐBB - GIẢ KIM Cty PNJP
266 F7796 VŨ THỊ  HƯƠNG TỔ ĐBB - GIẢ KIM Cty PNJP
267 F3672 HOÀNG MỸ  LINH TỔ ĐBB - GIẢ KIM Cty PNJP
268 F9790 CHÂU XUÂN  OANH TỔ ĐBB - GIẢ KIM Cty PNJP
269 F3121 LÊ HOÀNG  PHƯƠNG TỔ ĐBB - GIẢ KIM Cty PNJP
270 M6541 BÙI HOÀNG  TÂM TỔ ĐBB - GIẢ KIM Cty PNJP
271 F7168 NGUYỄN THỊ MAI  THANH TỔ ĐBB - GIẢ KIM Cty PNJP
272 10271 NGUYỄN THANH  TÒNG TỔ ĐBB - GIẢ KIM Cty PNJP
273 M2866 LÊ THỐNG  TRỊ TỔ ĐBB - GIẢ KIM Cty PNJP
274 F6290 LÊ DƯƠNG TƯỜNG VY P.NS Cty PNJP
275 11530 NGUYỄN MINH UYÊN TRANG P.NS Cty PNJP
276 14142 ĐỖ NGỌC DUY P.NS Cty PNJP
277 13981 NGÔ THỊ DIỆU THÙY P.NS Cty PNJP
278 13158 TRƯƠNG THỊ TƯỜNG QUY P.NS Cty PNJP
279 13880 TRẦN NAM  PHƯƠNG NHÓM BAS Cty PNJP
280 M9890 VÕ THANH  PHONG NHÓM XOẮN DÂY Cty PNJP
281 12193 NGUYỄN NGỌC KIM  BÌNH TỔ KHẮC MÁY Cty PNJP
282 M4989 TRỊNH KIÊM  ĐỨC TỔ KHẮC MÁY Cty PNJP
283 13021 NGUYỄN VĂN  HẢI TỔ KHẮC MÁY Cty PNJP
284 F7530 TRƯƠNG THỊ TRÀ  HƯƠNG TỔ KHẮC MÁY Cty PNJP
285 13072 NGUYỄN VĂN  LINH TỔ KHẮC MÁY Cty PNJP
286 13708 CHÂU THÀNH  LỘC TỔ KHẮC MÁY Cty PNJP
287 M9950 LÊ HOÀNG  NAM TỔ KHẮC MÁY Cty PNJP
288 12196 LÊ THANH  NGUYỆT TỔ KHẮC MÁY Cty PNJP
289 M8735 PHẠM PHƯƠNG NAM  SƠN TỔ KHẮC MÁY Cty PNJP
290 F3714 PHAN THỊ THANH  TÂM TỔ KHẮC MÁY Cty PNJP
291 M8736 NGUYỄN ĐỨC  TÂN TỔ KHẮC MÁY Cty PNJP
292 13976 KIỀU VĂN  THIÊN TỔ KHẮC MÁY Cty PNJP
293 13917 NGUYỄN THỊ THANH  THƯƠNG TỔ KHẮC MÁY Cty PNJP
294 13916 DƯƠNG THỊ NGỌC  TRÂM TỔ KHẮC MÁY Cty PNJP
295 F4635 LÊ THANH  TRÚC TỔ KHẮC MÁY Cty PNJP
296 14070 NGUYỄN VĂN KHA TỔ KHẮC MÁY Cty PNJP
297 M9466 PHẠM NGỌC QUANG  MINH TỔ LẮP RÁP VÒNG Cty PNJP
298 F9456 ĐOÀN THỊ HOÀNG  ANH TỔ NGUỘI MÁY VÒNG Cty PNJP
299 F0585 ĐỖ THỊ THANH  TÂM TỔ NGUỘI MÁY VÒNG Cty PNJP
300 F9453 TRẦN THỊ KIM  YẾN TỔ NGUỘI MÁY VÒNG Cty PNJP
301 13352 NGUYỄN THANH LONG P.XK+P.KDS+P.KHDN Cty PNJP
302 13922 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH P.XK+P.KDS+P.KHDN Cty PNJP
303 12970 ĐẶNG THỊ YẾN LY P.XK+P.KDS+P.KHDN Cty PNJP
304 F8615 PHẠM HOÀNG ANH P.XK+P.KDS+P.KHDN Cty PNJP
305 F5527 PHẠM THỊ HOÀNG ANH P.XK+P.KDS+P.KHDN Cty PNJP
306 10582 LÊ TRẦN QUỐC DUY P.XK+P.KDS+P.KHDN Cty PNJP
307 11734 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG P.XK+P.KDS+P.KHDN Cty PNJP
         
      Ngày 07 tháng 11 năm 2018
      Người lập danh sách
         
      (đã ký)
         
      Phan Nguyễn Anh Tuấn

Asset Publisher

Các tin liên quan