Asset Publisher

HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÙNG TÍNH NĂNG BÁN HÀNG NGÀY THẦN TÀI

1. Giới thiệu

Tài liệu này hướng dẫn người dùng sử dụng tính năng Bán hàng ngày thần tài

2. Đặt hàng

  1. Khách hàng quét QR code đặt tại cửa hàng hoặc gõ link vào trình duyệt: https://thantai.pnj.com.vn/#/main/000014

Chú ý:

  • Dãy số cuối trên link là Mã cửa hàng khách hàng đang muốn đặt mua. Vì vậy nhập lại cho phù hợp từng cửa hàng
  • Phần mềm Quét QR code: có thể dùng tính năng quét QR code trên app Zalo/Facebook/Viber…
  1. Hệ thống hiển thị màn hình danh sách sản phẩm thần tài
  2. Chọn sản phẩm cần đặt mua
  3. Nhập số lượng mỗi sản phẩm cần mua, mặc định là 1
  4. Nhấn <Đặt hàng>để lưu số lượng
  5. Nhập thông tin khách hàng
  6. Nhấn <Hoàn tất đặt hàng>để lưu đơn hàng
  7. Xác nhận <Đồng ý> để hoàn tất đặt hàng

Hình 1 - Quét QR code

Hình 1.Quét QR code

Hình 2 - Chọn sản phẩm

Hình 2.Chọn sản  phẩm

Hình 3 - Đặt hàng

Hình 3.Đặt hàng

Hình 4 - Nhập thông tin khách hàng và hoàn tất

Hình 4.Nhập thông tin khách hàng và

3. Lấy ảnh QR code

Nhân viên cửa hàng thực hiện vào link sau để xuất QR code cho cửa hàng của mình phụ trách: https://report.pnj.com.vn/Reports/report/BC_CHUNG/ThanTai_QRCodeCuaHang

Hình 5 - Xuất mã QR code

Hình 5.Xuất mã QR code