Asset Publisher

Home > Gắn kết > Giới Thiệu Nhân Sự Mới Năm 2018

Giới Thiệu Nhân Sự Mới Năm 2018


 

Chị

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

ĐẶNG HƯƠNG GIANG

: 02/01/2018

: Trưởng Phòng Marketing

: Giám Đốc Bán Lẻ Vùng

: Chi nhánh PNJ Hà Nội

: Vị trí thay thế

giang.dh@pnj.com.vn

 

Anh

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

NGUYỄN HỮU HUÂN

: 02/01/2018

: Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh

Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh

: Khối Chiến Lược - Phòng Phát Triển Kinh Doanh

: Vị trí mới

huan.nh@pnj.com.vn

Anh

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

: NGÔ VĂN HẢI

: 25/12/2017

 Chuyên Viên Chất Lượng

: Trưởng Bộ Phận Chất Lượng

 Khối Chiến Lược - Phòng Quản Trị Hiệu Quả

: Vị trí thay thế

hai.nv03@pnj.com.vn

Chị

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

PHAN NGỌC KIM NGÂN

: 02/01/2018

: Chuyên viên Marketing

 Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh

: Khối Chiến Lược - Phòng Phát Triển Kinh Doanh

: Vị trí mới

ngan.pnk@pnj.com.vn

Anh

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

TRẦN LÊ HUY HOÀNG

: 03/01/2018

: Chuyên viên Marketing (CAO)

: Quản Lý Nhãn Hàng (CAO)

: Phòng Quản Lý Nhãn Hàng

: Vị trí thay thế

hoang.tlh@pnj.com.vn

Anh

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

PHẠM HẢI THOẠI

: 21/12/2017

: Chuyên viên ERP

Trưởng Bộ Phận ERP

: Khối Công Nghệ Thông Tin - Phòng Phát Triển & Vận Hành Ứng Dụng

: Vị trí mới

thoai.ph@pnj.com.vn

Chị

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

PHAN THỊ THANH TÂM

: 03/01/2018

: Chuyên viên Dự Báo

: Trưởng phòng Kế hoạch dự báo

: Khối Cung Ứng

: Vị trí thay thế

tam.ptt04@pnj.com.vn

Anh

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

NGUYỄN NGUYÊN TRÍ

: 02/01/2018

: Quản Lý Khu Vực

: Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực

: Chi Nhánh PNJ Đà Nẵng

: Vị trí thay thế

tri.nn01@pnj.com.vn

Anh

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

TRẦN THANH HẢI

: 02/01/2018

: Quản Lý Khu Vực

: Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực

: Chi Nhánh PNJ Đà Nẵng

: Vị trí mới

hai.tt04@pnj.com.vn

Chị

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

PHẠM THỊ MỸ HẠNH

: 26/12/2017

: Chuyên viên Thiết kế Nội thất

: Trưởng phòng Phát triển hệ thống

: Khối Bán Lẻ - Phòng Phát Triển Hệ Thống

: Vị trí mới

hanh.ptm02@pnj.com.vn

Chị

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

QUÁCH THÚY MY

: 02/01/2018

: Cửa hàng trưởng

: Quản lý Khu vực

: Khối Bán Lẻ

: Vị trí thay thế

my.qt@pnj.com.vn

 

Chị

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

CAO THỊ HẢI NGUYÊN

: 02/01/2018

: Cửa hàng trưởng

: Quản lý Khu vực

: Khối Bán Lẻ

: Vị trí mới

nguyen.cth@pnj.com.vn

Anh

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

 MINH QUANG

: 02/01/2018

: Chuyên viên Marketing

: Giám đốc chi nhánh

: Chi nhánh Đông Nam Bộ

: Vị trí mới

quang.vm@pnj.com.vn

Chị

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

TRẦN THỊ HẢI YẾN

: 25/12/2017

: Cửa hàng trưởng

: Quản lý khu vực

: Chi nhánh PNJ Đà nẵng

: Vị trí mới

yen.tth04@pnj.com.vn

Asset Publisher

Các tin liên quan