Asset Publisher

Home > Gắn kết > Giới Thiệu Nhân Sự Mới Gia Nhập PNJ 2018

Giới Thiệu Nhân Sự Mới Gia Nhập PNJ 2018


 

 

Anh

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

 

 

: PHAN NGUYỄN HOÀI ANH

: 03/01/2018

: Trưởng phòng Quản lý nhãn hàng

: Giám Đốc Khối Marketing

: Khối Marketing - Phòng Quản Lý Nhãn

: Vị trí mới

: anh.pnh@pnj.com.vn

 

 

Anh

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

 

 

: NGÔ MẠNH TỪ

: 05/02/2018

: Trưởng Phòng Thông Tin Tiếp Thị Tích Hợp

: Giám Đốc Khối Marketing

: Khối Marketing - Phòng Thông Tin Tiếp Thị Tích Hợp

: Vị trí mới

: tu.nm@pnj.com.vn

 

 

 

Chị

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

 

 

: NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG

: 16/01/2018

: Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh

: Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh

: Khối Chiến Lược - Phòng Phát Triển Kinh Doanh

: Vị trí mới

: huong.ntm02@pnj.com.vn

 

 

 

Chị

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

 

 

: ĐẶNG KIM NHƯ LỆ

: 08/01/2018

: Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

: Giám Đốc Chi Nhánh Đông Nam Bộ

: Chi Nhánh PNJ Biên Hòa

: Vị trí mới

: le.dkn@pnj.com.vn

 

 

Chị

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

 

 

: VŨ NGỌC LAN ANH

: 18/01/2018

:  Trưởng bộ phận CSR

: Giám Đốc Quan Hệ Đối Ngoại

:  Phòng Quan Hệ Đối Ngoại

: Vị trí thay thế

: anh.vnl@pnj.com.vn

 

 

 

Anh

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

 

 

: NGUYỄN VĂN THIÊN VŨ

: 06/02/2018

: Quản lý khu vực

: Giám Đốc Khối Bán Lẻ

: Phòng Bán Lẻ

: Vị trí thay thế

: vu.nvt@pnj.com.vn

 

 

Anh

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

 

 

: PHẠM TRUNG QUÂN

: 15/01/2018

: Chuyên viên Quản trị hệ thống dữ liệu

: Trưởng Nhóm  Quản trị hệ thống dữ liệu

: Khối Công Nghệ Thông Tin - Phòng Phát Triển & Vận Hành Ứng Dụng

: Vị trí mới

: quan.pt@pnj.com.vn

 

 

 

 

Anh

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

 

 

 

: NGUYỄN ANH KHOA

: 24/01/2018

:  Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

: Trưởng Bộ Phận Kiểm Soát Nội Bộ

:  Khối Chiến Lược - Phòng Quản Trị Hiệu Quả

: Vị trí mới

:  khoa.na02@pnj.com.vn

 

 

 

Chị

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

 

 

 

: PHAN THỊ NHƯ QUỲNH

: 22/01/2018

:  Chuyên viên Phát triển Kinh doanh

: TBP Phát triển Kinh doanh

:  Khối Chiến Lược -  Phòng Phát Triển Kinh Doanh

: Vị trí mới

:  quynh.ptn@pnj.com.vn

 

 

Chị

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

 

 

: NGUYỄN HẢI YẾN

: 10/01/2018

: Nhân viên cung ứng

: Phó Phòng Cung Ứng

: Khối Cung Ứng - Phòng Cung Ứng

: Vị trí thay thế

: yen.nh02@pnj.com.vn

 

 

Anh

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

 

 

: TRẦN DŨ HUY

: 22/01/2018

: NV Cung Ứng Đồng Hồ

: Trưởng Bộ Phận Cung Ứng

: Khối Cung Ứng – Phòng Cung Ứng

: Vị trí thay thế

: huy.td@pnj.com.vn

 

 

Anh

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

 

 

: MẠCH PHƯỚC HỒNG

: 16/01/2018

: Cửa hàng trưởng

:  Quản Lý Khu Vực

: Khối Bán Lẻ

: Vị trí mới

: hong.mp@pnj.com.vn

 

 

 

Chị

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

 

 

: NGUYỄN TRẦN HOÀNG CHÂU

: 16/01/2018

: Cửa hàng trưởng

: Quản lý khu vực

:  Chi Nhánh PNJ Buôn Ma Thuột

: Vị trí thay thế

:  chau.nth@pnj.com.vn

 

 

 

Chị

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

 

 

: PHAN THỤY NGỌC DIỄM

: 16/01/2018

: Cửa hàng trưởng

: Quản lý khu vực

:  Chi Nhánh PNJ Biên Hòa

: Vị trí mới

: diem.ptn@pnj.com.vn

 

 

 

Chị

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

 

 

: NGUYỄN THỊ THU

: 16/01/2018

: Cửa hàng trưởng

: Quản lý khi vực

: Chi nhánh PNJ Cần Thơ

: Vị trí thay thế

: thu.nt@pnj.com.vn

 

 

 

Chị

Nhận việc ngày

Vị trí

Báo cáo trực tiếp

Đơn vị

Vị trí mới/thay thế

Địa chỉ E-mail

 

 

: PHAN THỊ NGỌC VI

: 08/01/2018

:Cửa hàng trưởng

: Quản lý khu vực

: Chi nhánh PNJ Cần Thơ

: Vị trí thay thế

: vi.ptn@pnj.com.vn

Asset Publisher

Các tin liên quan