Asset Publisher

Home > DIGITAL TRANSFORMATION

DIGITAL TRANSFORMATION

DIGITAL TRANSFORMATION

Vào qua, Khối Công Nghệ Thông Tin đã tổ chức thành công IT Day (ngày hội công nghệ) với sự tham dự của Tổng Giám Đốc, Giám Đốc các Khối và chi nhánh cùng Trưởng các Phòng Ban/Bộ Phận Hội sở.

IT Day đã chia sẻ về chuyển đổi số (digital transformation) và tác động của chuyển đổi số tới kinh Doanh.

Theo Ông Nguyễn Ngọc Trân, Giám đốc Khối công nghệ thông tin:”công nghệ thay đổi được tính theo từng ngày, nên việc các Doanh nghiệp nắm bắt và áp dụng các công nghệ tiên phong sẽ là một lợi thế rất lớn trong giai đoạn áp dụng công nghệ số trong kinh doanh”.

 

Digital transformation bao gồm 2 phần chính: năng lực về công nghệ (digital capacities) và năng lực lãnh đạo (leadership capacities), cũng theo Ông Trân:“hiện nay trên thị trường có khá nhiều doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi số, nhưng việc áp dụng thành công thì chiếm tỷ rất thấp khoảng 10%, điều này cho thấy việc áp dụng chuyển đổi số cần có sự cam kết rất lớn từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng tập thể cán bộ nhân viên Công ty PNJ thì mới có kết quả khả quan được”.

 

Theo MIT management, chuyển đổi số bao gồm 4 trạng thái: Beginners, Conservatives, Fashionistas, Digital Master. Công ty PNJ đang ở mức Beginners và với chiến lược phát triển năng lực về công nghệ (digital capacities) sẽ định hướng PNJ tiến tới Digital Master trong năm 2019, và tiếp tục cải tiến năng lực lãnh đạo (leadership capacities) để duy trì phát triển Digital Master trong năm 2020.


Asset Publisher