Asset Publisher

Home > Gắn kết > Cẩm Nang Hữu Ích Cho Người Dùng SAP (End User)

Cẩm Nang Hữu Ích Cho Người Dùng SAP (End User)


Kính gửi Anh/Chị

Nhằm giúp cho toàn bộ CBNV tập đoàn PNJ dễ dàng tiếp cận các tài liệu hỗ trợ cho người dùng cuối khi Go-live một cách tổng quát nhất.

Ban dự án CM đã tập hợp các tài liệu và đường dẫn truy cập thành một CẨM NANG HỮU ÍCH cho người dùng SAP như sau:

 

CẨM NANG đã được đưa lên TRANG CHỦ PORTAL (www.portal.pnj.com.vn) để người dùng thuận tiện truy cập.

Với các đường dẫn trên hy vọng sẽ  giúp Anh/Chị vận hành SAP thành công vào ngày 02/04/2019.

Trân Trọng.

Asset Publisher

Các tin liên quan