Xuất bản thông tin

Home > Gắn kết > Thư Cám Ơn Của Tổng Giám Đốc - Chương Trình Khảo Sát Mức Độ Hài Lòng Nhân Viên Của CBNV

Thư Cám Ơn Của Tổng Giám Đốc - Chương Trình Khảo Sát Mức Độ Hài Lòng Nhân Viên Của CBNV


THƯ CẢM ƠN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

V/v Tham gia khảo sát sức mức độ hài lòng của CBNV - ESS

Gia Đình PNJ thân mến,

Hiểu được suy nghĩ và góc nhìn cá nhân của CBNV là điều rất quan trọng đối với tổ chức, vì vậy Ban Điều Hành công ty đã tiến hành triển khai Chương trình khảo sát mức độ hài lòng của CBNV – ESS để chủ động tìm hiểu một cách khách quan, có hệ thống theo các tiêu chí toàn diện.  Chương trình đã trải qua các giai đoạn chính sau:

  • Giai đoạn chuẩn bị: 02 – 29/05/2018.
  • Giai đoạn thực hiện khảo sát: 04 – 22/06/2018 với 8 đợt truyền tải các câu chuyện truyền thông để giúp CBNV thực hiện khảo sát chính xác và đúng hạn.

Đến 17:30 ngày 22/06/2018, khảo sát đã chính thức khép lại với kết quả tỷ lệ tham gia thực hiện khảo sát toàn hệ thống là 95%, trong đó:

  • Công ty PNJ: 93%
  • Công tyPNJP: 99%
  • Công ty PNJL: 100%
  • Công ty PNJCAF: 100%
  • Công ty PNJCECL: 87%

Đại diện Ban Điều Hành, tôi xin chúc mừng 4 đơn vị đạt tỷ lệ 80% hoàn thành đầu tiên của đợt 1, với thông tin chi tiết:

STT

Đơn vị

Thời gian hoàn thành

Số tiền (đồng)

1

Công ty PNJL

24:00 05/06/2018

400,000

2

Khối Bán Lẻ (KV HCM)

13:00 07/06/2018

2,500,000

3

Công ty PNJP -  Khối Kỹ Thuật

14:00 07/06/2018

1,500,000

4

Công ty PNJP - Phòng QTCL

22:17 07/06/2018

800,000

 

 

4 đơn vị đạt tỷ lệ 100% hoàn thành đầu tiên của đợt 2, với thông tin chi tiết:

STT

Đơn vị

Thời gian hoàn thành

Số tiền (đồng)

1

Công ty PNJP - Khối Kỹ Thuật

19:00 08/06/2018

1,800,000

2

Khối Bán Lẻ (KV HCM)

24:00 08/06/2018

3,000,000

3

Công ty PNJL

9:00 11/06/2018

500,000

4

Công ty CAO

16:00 12/06/2018

500,000

 

Cám ơn sự đóng góp của các bạn dành cho Khảo sát. Những chia sẻ của các bạn sẽ giúp chúng ta đẩy nhanh tiến trình cải thiện và củng cố các thế mạnh riêng của công ty, góp phần xây dựng môi trường làm việc tốt hơn nữa tại PNJ.

Khối Nguồn Nhân Lực sẽ thực hiện bảo cáo khảo sát độc lập. Dựa trên kết quả này, Ban Điều Hành công ty sẽ đề ra các kế hoạch hành động hướng tới việc cải thiện môi trường làm việc. Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp và thực hiện các hoạt động này.

 

Trân trọng,

                                                                                                            TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                       LÊ TRÍ THÔNG

Xuất bản thông tin

Các tin liên quan