Xuất bản thông tin

Home > Tin tức - Sự kiện > Thể Lệ Cuộc Thi Ứng Dụng Các Bài Toán Data Analytics Vào Hoạt Động PNJ Năm 2019

Thể Lệ Cuộc Thi Ứng Dụng Các Bài Toán Data Analytics Vào Hoạt Động PNJ Năm 2019


Khối Chiến Lược

 

THỂ LỆ CUỘC THI ỨNG DỤNG CÁC BÀI TOÁN DATA ANALYTICS

VÀO HOẠT ĐỘNG PNJ NĂM 2019

Điều 1: Giới thiệu chung

Nhằm mục tiêu đẩy mạnh việc áp dụng các nghiên cứu, cơ sở lý luận khoa học vào quá trình triển khai thực tế tại đơn vị.

 Cuộc thi nhằm triển khai các ứng dụng từ các bài toán Data Analytics vào hoạt động SXKD thực tế tại PNJ, giúp đơn vị/công ty có thể lượng hóa được lợi ích, giá trị mang lại từ dự án sẽ triển khai.

Điều 2: Mục đích

 • Bước đầu ứng dụng cơ sở khoa học vào trong quá trình ra quyết định, triển khai một dự án/đề xuất.
 • Giúp công ty/đơn vị nhìn nhận và tìm ra các yếu tố cần cải tiến để tập trung giải quyết một cách triệt để nhằm mang lại hiệu quả nhất.
 • Là cơ sở để đưa ra các đề xuất, khuyến nghị và ngân sách phù hợp trong từng hoạt động sản xuất kinh doanh và có giá trị đo lường đầu ra cụ thể để chứng minh tính hiệu quả.

Điều 3: Đối tượng dự thi

 • Toàn bộ thành viên của Data Team

 Điều 4 : Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi:

 1. Ban tổ chức cuộc thi:  Bộ Phận BA – Phòng Quản Lý Dự án – Khối Chiến Lược
 2. Ban Giám Khảo:
 • Ông Lê Trí Thông – Tổng Giám Đốc
 • Ông Đào Trung Kiên_ Giám Đốc Khối Chiến Lược

Điều 5: Kế hoạch và nội dung cuộc thi:

 

 

Stt

Hạng mục công việc

Thời gian

Nhân sự phụ trách

Công việc cần thực hiện

1

Truyền thông nội dung cuộc thi

16/09/2019

Bích Trâm phụ trách truyền thông tháng 09/2019

 1. Thiết kế poster truyền thông
 2. Thực hiện chạy truyền thông trên các kênh: Portal, LCD, Workplace, email…
 3. Truyền thông từ ngày 15/09/2019 đến 30/09/2019

2

Định hướng đề tài cuộc thi

Từ 16/09/2019 đến ngày 30/09/2019

- KCL: Team BA

- Các Khối khác: Thành viên Data Team

 1. Team BA làm việc từng khối để giúp các Khối định hướng đề tài, nhằm đảm bảo tính khả thi về dữ liệu và phương pháp.
 2. 2. HD các khối lập kế hoạch và triển khai thực hiện dự án.

3

Đăng ký tên đề tài

Từ ngày 01/10/2019 đến 10/10/2019

- KCL: Team BA (Bích Trâm)

- Các Khối khác: Thành viên Data Team

1. Thành viên Data Team đăng ký đề tài (theo form) và gửi mail về:

 • Gửi đến địa chỉ email: nhi.ltp@pnj.com.vn; tram.htb01@pnj.com.vn
 • Mọi thắc mắc liên hệ: 0989765490 (Ms. Nhi), 0934434128 (Ms. Trâm)

2. Team BA tổng hợp danh sách các đề tài.

4

Gửi báo cáo phân tích

Từ ngày 01/11/2019 đến 15/11/2019

- KCL: Team BA (Bích Trâm)

- Các Khối khác: Thành viên Data Team

1. Trong quá trình phân tích, Team BA phân công nhân sự hỗ trợ chuyên môn cho các Khối.

2. Thành viên Data Team gửi báo cáo về Team BA, qua email:

 • Gửi đến địa chỉ email: nhi.ltp@pnj.com.vn; tram.htb01@pnj.com.vn
 • Mọi thắc mắc liên hệ: 0989765490 (Ms. Nhi), 0934434128 (Ms. Trâm)

3. Team BA tổng hợp các báo cáo

5

Đánh giá kết quả (vòng 1)

Từ ngày 18/11/2019 đến

29/11/2019

 • KCL: GĐKCL, Team BA
 1. Team BA đánh giá nội dung các báo cáo nhận được và trình GDKCL xem xét.
 2. Chọn 3 đơn vị vào vòng 2.

6

Trình bày BC cho BOD/GĐK

Từ ngày 02/12/2019 đến

13/12/2019

 • Các thành viên Data Team
 1. Các thành viên Data Team được chọn, tiến hành BC cho BOD về đề tài của mình

7

Công bố kết quả và trao giải

Từ ngày 16/12/2019 đến 27/12/201

 • Ban tổ chức
 1. Tổng kết hoạt động năm
 2. Trao giải

Điều 9: Quyền và trách nhiệm dự thi: các cá nhân tham gia dự thi phải đảm bảo:

 • Đăng ký nội dung đề tài và gửi báo cáo đúng theo kế hoạch BTC đưa ra.
 • Nội dung báo cáo phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và có khả năng áp dụng được vào hoạt động SXKD của đơn vị.
 • Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi gửi tham gia cuộc thi không đến được Ban tổ chức do các lỗi kỹ thuật.
 • Người dự thi chứng minh ý tưởng, nghiên cứu được xây dựng một cách khoa học, chuyên nghiệp và chịu trách nhiệm về bài phân tích của mình.

Điều 10. Quy định về giải thưởng và trao thưởng

 • Giải thưởng của cuộc thi bao gồm:
 • 01 giải Nhất: Giải thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng cho bài toán Data Analytics đã triển khai thực tế tại PNJ trong năm 2019 và mang lại hiệu quả tích cực do Ban điều hành và BTC bình chọn.
 • 01 giải Nhì: Giải thưởng tiền mặt trị giá 02 triệu đồng cho bài toán Data Analytics đã tìm ra mô hình thiết thực, hữu ích cho công ty, đã triển khai áp dụng thực tế tại đơn vị tuy nhiên chưa đo lường tính hiệu quả trong năm 2019 do Ban Tổ chức bình chọn. 
 • 01 giải Ba: Giải thưởng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng cho bài toán Data Analytics với mô hình tìm ra thiết thực, hữu ích nhưng chưa triển khai áp dụng cho đơn vị mình trong năm 2019.    Tp. Hồ Chí Minh,      /     /2019

GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH                                                       ĐẠI DIỆN BTC CUỘC TH                                                                                                    

 

    ĐẶNG THỊ LÀI                                                                      ĐÀO TRUNG KIÊN

                                                                                                    

 

 

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DỰ THI

 1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………….......
 2. Đơn vị: …………………………………………………………………………………………
 3. Mã Nhân Viên: …………………………………………………………………………………………
 4. Địa chỉ email: …………………………………………………………………………………………
 5. Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………
 6. Số lượng bài paper dự thi:…………………………………………………………………………………………
 7. Ý nghĩa và tính ứng dụng của bài paper mà bạn xây dựng (Bài Paper có ứng dụng hoặc giúp ích được gì cho cho người quản lý hoặc công ty trong quá trình ra quyết định,...)

Xuất bản thông tin

Các tin liên quan