Xuất bản thông tin

Home > Tin tức - Sự kiện > Tại sao Xí nghiệp Nữ trang có bước phát triển nhảy vọt?

Tại sao Xí nghiệp Nữ trang có bước phát triển nhảy vọt?


(PNJ News) - Một trong hai đơn vị được chọn báo cáo điển hình trong buổi lễ tổng kết năm 2014 của công ty PNJ là Xí nghiệp Nữ trang PNJ (XN). Với sản lượng vượt hơn hai triệu sản phẩm năm 2014, XN đã tạo nên kỳ tích đáng kinh ngạc. IMG_2138

Anh Lưu Ngọc Phi - GĐ XN - lên nhận nhiệm vụ năm 2015 do chị Dung TGĐ trực tiếp trao

Ông Lưu Ngọc Phi - Giám đốc XN - đã đúc kết những nguyên nhân dẫn đến sự thành công của XN năm 2014 như sau: - Ban TGĐ đã nhận dạng kịp thời điểm mạnh và điểm yếu của đội ngũ CB XN và có chỉ đạo rất sâu sát từng thời điểm. - Sự hỗ trợ của các phòng ban công ty dành cho XN về nghiệp vụ và các kỹ năng về phân tích đo lường qua đó giúp XN đi đúng mục tiêu. - Nội bộ XN cũng có nhiều hoạt động "tự đào tạo" về tính chuyên nghiệp trong đội ngũ. Bản thân mỗi người ý thức cần "sự thay đổi" trong tư duy và phương pháp làm việc. - Quan điểm về động viên được đổi mới. Trước năm 2014 phê bình nhiều hơn khen. Trong n8m 2014, khen tất cả hành vi tốt (dù nhỏ). - Hoạt động phân tích được nhận dạng là một yếu tố "rất quan trọng". Năm 2014 XN đã biết ứng dụng phân tích để điều chỉnh chương trình điều hành sản xuất. - Cơ cấu tổ chức sau khi tái cấu trúc và sự đầu tư thêm thiết bị hiện đại 2014 đã tạo nên một sức bật rất mạnh trong nội lực của XN. Một vài hình ảnh từ XN: XNNT IMG_0535 IMG_0835 IMG_0549

TT lược ghi

Xuất bản thông tin

Các tin liên quan