Xuất bản thông tin

Home > Tin tức - Sự kiện > Mini Game Online: "Share đều tay, quà đầy túi"

Mini Game Online: "Share đều tay, quà đầy túi"


(PNJNews) - Cuộc thi "Share đều tay, quà đầy túi" dành cho toàn bộ cán bộ công nhân viên (CB.CNV) công ty PNJ sẽ diễn ra từ ngày 18/12/2015 - 3/1/2016. Thể lệ cuộc thi như sau: show_img_cuoc thi share 1 Tên cuộc thi: SHARE ĐỀU TAY, QUÀ ĐẦY TÚI 2. Thời gian tổ chức: - Ngày 10h00 22/12/2015: Đăng tải nội dung mà nguời chơi phải share - Ngày 10h00 22/12/2015 – 24h00 03/01/2015: Thí sinh kêu gọi like, comment của bạn bè mình. - 16h00 ngày 04/01/2015: Tổng kết cuộc thi và công bố kết quả. - Ngày 05/01/2016 – 22/01/2016: Tiến hành trao giải cho nguời thắng cuộc. 3. Đối tuợng tham dự: - Tòan bộ CB.CNV Công ty PNJ đều có thể tham gia. 4. Hình thức: - Nguời chơi sẽ share (chia sẻ) bài viết từ Fanpage Gia Đình PNJ với caption "Share đều tay, quà đầy túi" - Kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp cùng like và comment hình ảnh. - 06 (Sáu) luợt share có luợng like và comment cao nhất sẽ là nguời chiến thắng sắp xếp theo thứ tự Nhất, Nhì, Ba. gift 5. Giải thuởng: - 01 (Một) giải Nhất: 1.500.000đ - 02 (Hai) giải Nhì: 1.000.000đ - 03 (Ba) giải Ba: 500.000đ 6. Quy định chung: - BTC cuộc thi có quyền loại bỏ những hình ảnh có hành vi gian lận số luợng like. - Chỉ có CB.CNV của Công ty PNJ mới đuợc quyền tham gia cuộc thi này.    

Xuất bản thông tin

Các tin liên quan