Xuất bản thông tin

Home > Hoạt động Đoàn thể > Lễ Ra Mắt Ban Chấp Hành Công Đoàn Bộ Phận Khu Vực Đông Nam Bộ

Lễ Ra Mắt Ban Chấp Hành Công Đoàn Bộ Phận Khu Vực Đông Nam Bộ


 

Sáng nay ngày 16/03/2018, Công Đoàn Cơ Sở PNJ đã kết hợp cùng Ban Lãnh Đạo Chi Nhánh PNJ Đông Nam Bộ tổ chức Lễ Ra Mắt Ban Chấp Hành Công Đoàn Bộ Phận tại khu vực Đông Nam Bộ và giao nhiệm vụ mới cho các thành viên trong Ban Chấp Hành Công Đoàn Bộ Phận mới.

Gia Đình PNJ

Xuất bản thông tin

Các tin liên quan