Xuất bản thông tin

Home > Tin tức - Sự kiện > Kỹ năng giải quyết vấn đề cho giám sát sản xuất

Kỹ năng giải quyết vấn đề cho giám sát sản xuất


(PNJNews) - Ngày 12/4/2015, bộ phận đào tạo Phòng Nhân sự công ty PNJ và ban lãnh đạo xí nghiệp Nữ trang PNJ đã tổ chức chương trình đào tạo Kỹ năng Giải quyết Vấn đề cho Giám sát Sản xuất tại hội trường công ty. dao tao ky nang giam sat sx 1 Tham dự chương trình có 34 thành viên, ngoài ban tổ chức còn có những thành viên hiện đang là giám sát sản xuất hoặc đang giữ các vị trí liên quan trực tiếp đến công việc giám sát sản xuất. Trong một ngày làm việc nghiêm túc, ban tổ chức đã triển khai những nội dung như: Xác định đúng vấn đề cần giải quyết; Áp dụng được qui trình giải quyết vấn đề hệ thống; Tìm kiếm và sử dụng thông tin hiệu quả để giải quyết vấn đề; Áp dụng các công cụ phân tích và sáng tạo trong quá trình giải quyết vấn đề. dao tao ky nang giam sat sx 2 dao tao ky nang giam sat sx 3     Đây là nội dung đào tạo kế tiếp của chương trình hội thảo về giám sát sản xuất tổ chức vào tháng 1/2015. Dự tính trong tháng 5 và tháng 6/2015, Phòng Nhân sự sẽ tiếp tục có các lớp đào tạo cho giám sát sản xuất và tổ trưởng sản xuất theo như kế hoạch đào tạo của công ty nhằm nâng cao năng lực của người lao động./.

Xuất bản thông tin

Các tin liên quan