Xuất bản thông tin

Home > Gắn kết > Khởi Động Dự Án Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp - ERP

Khởi Động Dự Án Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp - ERP


Sáng nay ngày 05/04/2018, Dự án Hoạch Định Nguồn Lực Doanh nghiệp – ERP, cấu phần quan trọng nhất của chiến lược Digital Transformation chính thức được khởi động tại Hội Sở Công ty PNJ với sự tham gia đông đủ của Lãnh Đạo Công Ty, Đại diện các đơn vị hợp tác thực hiện và tất cả thành viên của Ban Dự Án ERP.Đây là dự án trọng điểm và quan trọng nhất của công ty trong giai đoạn 2018 - 2019.

Nhân dịp này, Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị PNJ cũng đã có Thư Ngỏ gửi cho toàn thể CB-CNV PNJ, kêu gọi cùng nhau đoàn kết hoàn thành Dự Án ERP của PNJ.

 

Mời cả nhà cùng xem thêm một số hình ảnh trong sáng hôm nay.

Gia Đình PNJ

Xuất bản thông tin

Các tin liên quan