Xuất bản thông tin

Home > Tin tức - Sự kiện > Hội thảo Chân dung giám sát sản xuất

Hội thảo Chân dung giám sát sản xuất


(PNJ News) - Ngày 11/1/2015, Phòng Nhân sự đào tạo đã tổ chức Hội thảo Chân dung giám sát sản xuất năm 2015 cho 38 người là các trưởng bộ phận đang làm việc tại Xí nghiệp Nữ trang PNJ. Tham dự có chị Cao Thị Ngọc Dung, anh Nguyễn Vũ Phan, các cán bộ chủ chốt của Phòng Nhân sự và Ban giám đốc Xí nghiệp Nữ trang. PNJ_6735 Tiến hành trong một ngày, hội thảo nhằm giúp các giám sát sản xuất (GSSX) nắm rõ vai trò, trách nhiệm, chỉ tiêu KPIs đo lường hiệu quả của vị trí này. Bên cạnh đó, hội thảo còn làm rõ mối quan hệ tác nghiệp của GSSX đến các đơn vị, cá nhân để tương tác công việc hiệu quả; xác định năng lực, tinh thần và thái độ cần có của một GSSX; lịch làm việc hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng của GSSX; vẽ ra chân dung của một GSSX PNJ. PNJ_6730 PNJ_6765   PNJ_6830   PNJ_6790   PNJ_6897

Anh Nguyễn Vũ Phan, chị Cao Thị Ngọc Dung, anh Lưu Ngọc Phi, anh Nguyễn Hữu Tỉnh, chị Nguyễn Thị Ngọc Minh ...đang phác hoạ chân dung giám sát sản xuất

Hội thảo chân dung GSSX đã kết thúc trong tinh thần làm việc nghiêm túc của 38 học viên và mọi người đã cùng ký vào bảng cam kết "Chủ động - năng suất - chất lượng" để khẳng định quyết tâm làm tròn trách nhiệm của một GSSX. Một số hình ảnh tại buổi hội thảo: PNJ_6743 PNJ_6745   PNJ_6782   PNJ_7003

Cát Văn

Xuất bản thông tin

Các tin liên quan