Xuất bản thông tin

Home > Tin tức - Sự kiện > Cuộc thi Cửa Hàng Trưởng tài năng

Cuộc thi Cửa Hàng Trưởng tài năng


 1. MỤC ĐÍCH
  • Đánh giá các năng lực cần thiết của vị trí Cửa hàng trưởng (CHT) toàn quốc.
  • Tuyển chọn CHT giỏi đưa vào lực lượng quản lý kế thừa.
  • Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp phù hợp cho Cửa hàng trưởng

2. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ

Cửa hàng trưởng toàn quốc (theo DS đínhkèm), 150 người ngoại trừ các đối tượng sau:

- CHT Vũ Thị Kim Ân, Võ Kim Cơ.

- CHT mới ký HĐLĐ dưới 4 tháng

Các nhân sự này nếu muốn tham gia thi, sẽ đăng ký với P.Đối Tác Nhân Sự

3. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ:

  • Địa điểm: Trụ sở công ty và tại các Chi nhánh
  • Thời gian đánh giá : Từ 11/09/2017 - 10/10/2017
4. THÀNH PHẦN ĐÁNH GIÁ
Vòng Hình thức Hội đồng đánh giá
Vòng 1 1. Thuyết trình chuyên môn -Nguyễn Thị Mỹ Lệ  - Khối Bán Lẻ -Huỳnh Văn Tuấn   - Khối Bán Lẻ -Nguyễn Lê Hồng Hạnh - Khối Nguồn Nhân Lực
2. Coaching
Vòng 2 3. Thảo luận nhóm -Trần Thị Thu Hà - Khối Bán Lẻ -Nguyễn Thị Ngọc Minh - Khối Nguồn Nhân Lực
4. Trưng bày - Trần Thị Thu Hà, Võ Hoàng Huy, Lê Kim Loan - Khối Bán Lẻ - Nguyễn Lê Hồng Hạnh  - Khối Nguồn Nhân Lực
5.  Thuyết trình hệ giá trị -Trần Thị Thu Hà - Khối Bán Lẻ - Nguyễn Thị Ngọc Minh - Khối Nguồn Nhân Lực
6. Tài năng -Trần Thị Thu Hà - Khối Bán Lẻ - Nguyễn Thị Ngọc Minh - Khối Nguồn Nhân Lực - Huỳnh Văn Tẩn - Phòng Truyền Thông
 5. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ
Vòng Hình thức Tỷ trọng Nội dung kiểm tra Năng lực liên quan Ghi chú
Vòng 1 1. Lý thuyết 5% -Kiến thức công ty, kiến thức quản lý &IQ - Kiến thức về ngành và công ty Tổng điểm bình quân của 2 vòng, chọn 30 ứng viên có điểm cao nhất   Chuyển vòng 2
2. Thuyết trình chuyên môn 30% -Thuyết trình về nội dung: Các yếu tố tác động đến tình hình kinh doanh của CH 8 tháng đầu năm và Kế hoạch hành động cho CH của bạn cho 4 tháng cuối năm. - Tạo Ảnh hưởng - Quản lý Bán hàng - Chăm sóc khách hàng. - Quản lý nguồn lực
3. Coaching 30% - UV phải đóng vai một CHT tiến hành buổi huấn luyện với một nhân viên - Tạo ảnh hưởng - Lãnh đạo- Phát triển đội ngũ - Quản lý bán hàng
Vòng 2 4. Thảo luận nhóm 15% - Các UV cùng thảo luận với nhau về 01 tình huống nhằm đưa ra quyết định hợp lý. - Quản lý Nguồn lực, - Tạo Ảnh hưởng, - Lãnh đạo Tổng điểm bình quân của 2 vòng, chọn 15 ứng viên có điểm cao nhất (đại diện tối thiểu mỗi CN 1 CHT)   Chuyển vòng 3
5. Trưng bày 10% -Hướng dẫn NV trưng bày hàng hóa. -Kỹ năng trưng bày hàng hóa.
Vòng 3 6. Thuyết trình 5% -Thuyết trình hệ giá trị, Văn hóa công ty - Khả năng thương thuyết và thuyết phục. - Tính thẩm mỹ thời trang - Tính sáng tạo. Tổng điểm các vòng xếp loại theo cơ cấu giải thưởng
7. Tài năng 5% -Tự phối trang phục và trình diễn (15 UV sẽ được gặp Nhà thiết kế thời trang để được tư vấn về các cách phối trang phục phụ kiện đẹp, sau đó thí sinh sẽ tự mix trang phục cho bản thân trình diễn)
Tổng 100%
Ghi Chú:
  • Phòng ĐTNS và Khối bán lẻ sẽ soạn nội dung trình duyệt đề thi và tiêu chí cụ thể.
  • Phòng Truyền Thông tổ chức thực hiện phần Tài Năng của Vòng 3
                                    

Xuất bản thông tin

Các tin liên quan