Xuất bản thông tin

Home > Gắn kết > Bảng Tin Hoạt Động Ban Dự Án ERP – Tháng 11

Bảng Tin Hoạt Động Ban Dự Án ERP – Tháng 11


Kính gửi: Anh/ Chị thành viên đại gia đình PNJ,

ERP (Enterprise Resources Planning) - Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp là một hệ thống phần mềm ứng dụng đa phân hệ giúp tổ chức, doanh nghiệp quản lý các nguồn lực và điều hành tác nghiệp. Hệ thống phần mềm ERP gồm nhiều module với chức năng hoạt động khác nhau.

Trong bảng tin này, Ban dự án xin giới thiệu các module chính thường có bao gồm:

  • Quản lý tài chính kế toán;
  • Quản lý sản xuất;
  • Quản lý khách hàng;
  • Quản lý bán lẻ, quản lý mua hàng…

Kính mời Anh/ Chị cùng xem qua bảng tin bên dưới.

Chúc Anh/ Chị nhiều sức khỏe và niềm vui trong công việc.

 

Trân trọng,

Ban dự án ERP.

Xuất bản thông tin

Các tin liên quan