Xuất bản thông tin

[ESS] Đáp Án MiniGame


Phòng Phát triển Tổ chức xin công bố đáp án và danh sách những thành viên Gia Đình PNJ nhận được giải thưởng từ Minigame Ô chữ bí mật của chương trình Khảo sát mức độ hài lòng của CBNV 2018.

Ban tổ chức sẽ liên hệ qua số điện thoại và email để xác nhận thông tin và gửi những phần quà đến các Anh/ Chị.

Một lần nữa cảm ơn sự tham gia của các Anh/ Chị.

Trân trọng,

 

Phòng Phát triển tổ chức.